Ontbrandingstoestemming voor Cafferata GmbH in Zuidlaren


Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Cafferata GmbH te Berlicum toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel, consumenten- en theatervuurwerk, gelegen aan de Leemkuilenweg te Zuidlaren op 17 oktober 2020 tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2020 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800) 9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800) 9102.