Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
27 juni 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7751ST - 15-15a
Termijn
27 juni 2020 - 7 augustus 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

De sloop van oude gebouwen en te vervangen door twee nieuwe stallen, vier (doorrijdbare) bergingen, een spuitplaats, een overdekt tankstation en twee nieuwe bedrijfswoningen, Hoogehaar 15 en 15a in Dalen.

U kunt de beschikking vanaf 27 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 7 augustus 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.