Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
23 juni 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
23 juni 2020 - 3 augustus 2020

Sloop motel en nieuwbouw recreatiewoningen en hotel en aanleg van poelen en waterpartijen, Bosweg 2 in Gasselte.

U kunt de beschikking vanaf 23 juni 2020 tot en met 3 augustus 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 3 augustus 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.