Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Dr. A.F. Philipsweg 39, 39a en 41 te Assen


Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 24 maart 2020 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van Burgerhout B.V. Het betreft de locatie Dr. A.F. Philipsweg 39, 39a en 41 te Assen, gemeente Assen.

Van 16 augustus 2002 tot 18 december 2019 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 7 maart 2000 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was een functionele sanering voor de bestemming industrie. De saneringsmaatregelen bestonden uit het verwijderen van de kernen van de grondverontreiniging tot beneden de interventiewaarden, het stimuleren van de biologische activiteit in de bodem en het monitoren van de natuurlijke afbraak in de bodem.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het saneringsplan en wijzigingen op het saneringsplan en onze beschikking instemming met het saneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 11 juni 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 28 mei 2020 tot en met 11 juni 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.