Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Ruinerweg nabij nummer 18 te Echten


Publicatiedatum
20 mei 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
20 mei 2020 - 1 juli 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 11 februari 2020 een evaluatieverslag hebben ontvangen van gemeente De Wolden van de sanering categorie immobiel op locatie Ruinerweg nabij nummer 18 te Echten, gemeente De Wolden.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 1 juli 2020 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 20 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente De Wolden, Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer N. Brockman, telefoonnummer (0592) 754506.