Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Teijin Aramid B.V. in Emmen


Publicatiedatum
12 mei 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7801CA

Op 14 april 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Teijin Aramid B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft aanmaak dispersie zwart 100% zwavelzuur.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.