Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Alteveerstraat 125 te Hoogeveen


Publicatiedatum
29 april 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7906CE
Termijn
30 april 2020 - 14 mei 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 20 februari 2020 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van SHELL Nederland Verkoopmaatschappij.

Het betreft de locatie Alteveerstraat 125 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Van 1998 tot 2019  is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 16 april 1996 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was het verwijderen van de verontreiniging, waarbij wordt gestreefd de referentiewaarden niet te overschrijden, en het in-situ saneren van de restverontreiniging.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat in 1996 de verontreinigde grond, voor zo ver mogelijk, is ontgraven, dat in 1999 een grondwatersanering is uitgevoerd, gevolgd door monitoring, en dat in 2019 de stabiele eindsituatie is aangetoond en geverifieerd.

Belanghebbenden hebben tot en met 14 mei 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag en het ligt van 30 april 2020 tot en met 14 mei 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur

In het kader van de Wet bodembescherming artikel 39c zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 75 45 46.