Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
26 maart 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7812BK
Termijn
26 maart 2020 - 6 mei 2020
Bijlagen

Positieve weigering voor het oprichten en in werking hebben van ene melkveehouderij, Nieuw-Amsterdamsestraat 140, 7812 BK Emmen. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 mei 2020 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe.