Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Krimweg 22 te Coevorden


Publicatiedatum
11 maart 2020
Type
Termijn
11 maart 2020 - 25 maart 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 9 januari 2020 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van Auto Litmaath.

Het betreft de locatie Krimweg 22 te Coevorden, gemeente Coevorden.

Van 23 februari 1998 en op 9 januari 2020 is er een melding gedaan van de voltooiing van de sanering.

Op 14 oktober 1997 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan in 1997 was een multifunctionele sanering.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de verontreinigde grond in 1998 grotendeels ontgraven is. Daarna is het grondwater gedeeltelijk gesaneerd en gemonitoord. Getoetst aan het huidige beleidskader van de bodemsanering voldoet het saneringsresultaat. De restverontreinigingen in de grond worden kadastraal geregistreerd en leiden tot gebruiksbeperkingen op de locatie.

Belanghebbenden hebben tot en met 25 maart 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 11 maart 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.