Ontbrandingstoestemming voor Wagenvoort Vuurwerk B.V. in Meppel


Publicatiedatum
4 maart 2020
Type
vuurwerkvergunning
Termijn
4 maart 2020 - 14 april 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Wagenvoort Vuurwerk B.V. te Wapenveld toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel en consumentenvuurwerk in het Wilhelminapark te Meppel op 27 april 2020 tussen 21.30uur en 23.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 maart 2020 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel; van maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur of op afspraak via telefoonnummer 14 05 22;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.