Ter inzagelegging ontwerpbesluit Natuurnetwerk Nederland-kaart 2020


Publicatiedatum
14 februari 2020
Type
aankondigingen
Termijn
14 februari 2020 - 26 maart 2020

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit Natuurnetwerk Nederland-kaart, versie 2020 (NNN-kaart 2020) vastgesteld. Hiermee begint de inspraakprocedure. Iedereen krijgt de gelegenheid het  ontwerpbesluit in te zien en/of een zienswijze in te dienen. Het Natuurwetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden. Voor een juiste toepassing van het beschermingsregime van het NNN en een goede subsidieverlening voor natuurbeheer is het van belang de NNN-kaart actueel te houden.

Van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ligt het ontwerpbesluit ter inzage.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 in de loop van 2020 definitief vast te stellen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 is van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 (digitaal) in te zien:

Inspraak

Een ieder kan een zienswijze tegen het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 indienen van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020.

Een zienswijze indienen kan op de volgende manieren:

  • Een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
  • Een schriftelijke zienswijze digitaal indienen. Dit formulier moet u met DigiD ondertekenen.
  • Een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klantencontactcentrum, tel. 0592 – 36 55 55.

Inlichtingen

  • Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 kunt u contact opnemen met het loket van Prolander, tel. 0592-365000 of via de mail: prolander-snl@prolander.nl. Daarnaast kunt u terecht op onze eerdergenoemde websites van de provincie.
  • Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijzen wij u naar de pagina bezwaar, beroep en zienswijzen.