Bodemsanering; evaluatie BUS locatie Bentheimerstraat 58 te Coevorden


Publicatiedatum
11 februari 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7740AA - 2
Termijn
12 februari 2020 - 24 maart 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 14 januari 2020 een evaluatieverslag hebben ontvangen van MUG ingenieursbureau namens de gemeente Coevorden van de sanering categorie mobiel op locatie Bentheimerstraat 58 te Coevorenden, gemeente Coevorden.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 24 maart 2020 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 12 februari tot en met 24 maart 2020 ter inzage bij:

-      de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur

-      de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Braam, telefoonnummer (0592) 754413.