Aanvraag en verlengen beslistermijn van Royal FrieslandCampina in Beilen


Publicatiedatum
28 januari 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9411PZ

Op 21 januari 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Royal FrieslandCampina, gelegen aan De Perk 30 te Beilen. De aanvraag betreft het uitbreiden van het ketelhuis ten behoeve van de vervanging van de stoomheader.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.