Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
29 januari 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM - 7

Op 19 januari 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het realiseren van een zonnepark op de industriële zijde van de stortplaats in Wijster.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.