Onttrekking parkeerplaats Brunlaan Peize


Publicatiedatum
8 januari 2020
Type
overig
Termijn
14 januari 2020 - 26 februari 2020

Provinciale Staten hebben besloten de openbare parkeerplaats ter hoogte van de Brunlaan te onttrekken aan het openbaar verkeer. Voor de verkeersveiligheid is het noodzakelijk om bij de nieuwe fietstunnel onder de N372 die hier is gerealiseerd een vangrail te plaatsen. De parkeerplaats is daarmee fysiek niet meer bereikbaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 februari 2020 hun zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.