Bodemsanering; Evaluatieverslag Duinstraat 7 in Yde


Publicatiedatum
8 januari 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9494PM
Termijn
8 januari 2020 - 23 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 9 september 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van MUG Ingenieursbureau namens Hofstra Hulshof Bouw B.V.

Het betreft de locatie Duinstraat 7 te Yde, gemeente Tynaarlo.

Van 13 december 2017 tot 24 april 2019 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 21 november 2017 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was de locatie functiegericht en kosteneffectief geschikt maken voor het toekomstige gebruik (wonen met tuin).

Uit het evaluatieverslag blijkt dat er geen sterke verontreinigingen zijn achtergebleven op de saneringslocatie. Met de genomen saneringsmaatregelen bestaan er geen milieuhygiënische risico’s meer voor de voorgenomen herontwikkeling binnen het plangebied (wonen).

Belanghebbenden hebben tot en met 22 januari 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 8 januari tot en met 22 januari 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62);

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.