Besluit voor Rademakers Gieterij B.V. in Klazienaveen


Publicatiedatum
7 januari 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7891GA
Termijn
8 januari 2020 - 18 februari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 7 januari 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Rademakers Gieterij B.V., gelegen aan Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag betreft het toepassen van watergedragen lak voor gietijzeren producten.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 8 januari 2020 tot en met 18 februari 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 8 januari 2020:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.