Omgevingsvergunning: Verlengen beslistermijn aanvraag Bontrup Exploitatie B.V. in Nieuw-Dordrecht


Publicatiedatum
17 december 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7885TN - 32B

Op 1 oktober 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Bontrup Exploitatie B.V., Oosterwijk WZ 32b te Nieuw-Dordrecht. De aanvraag betreft het aanpassen van de omgevingsvergunning met op- en overslag van banden en verruimen van de op- en overslagcapaciteit van kunststoffen.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.