Besluit voor Cumapol Invest B.V. in Emmen


Publicatiedatum
3 december 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT - 17
Termijn
4 december 2019 - 14 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 3 december 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Cumapol Emmen B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag betreft het plaatsen van een silofundatie met silo.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 4 december 2019 tot en met 14 januari 2020 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 4 december 2019:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.