Bodemsanering; Bepaling ernst en spoed, locatie Bentheimerstraat 32 te Coevorden


Publicatiedatum
3 december 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7741JH - 32
Termijn
3 december 2019 - 14 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 2 december 2019 een besluit hebben genomen dat er voor de locatie Bentheimerstraat 32 te Coevorden, gemeente Coevorden, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor spoedige sanering noodzakelijk is.

Van 3 december 2019 tot en met 14 januari 2020 liggen het besluit en de hieraan ten grondslag liggende rapporten ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging bestaat voor belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht op de ontwerpbeschikking, de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's‑Gravenhage.

Beroep kan niet worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer J. Buist, telefoonnummer (0592) 754492.