Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie voormalig Gasgracht 58-69 (Blankenstein) te Meppel


Publicatiedatum
26 november 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7943PH - 410
Termijn
27 november 2019 - 11 december 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 29 augustus 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van de heer A. van Diem.

Het betreft de locatie voormalig Gasgracht 58-69 (Blankenstein) te Meppel, gemeente Meppel.

Van 1998 tot 2017 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 11 november 1997 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was het terrein geschikt te maken voor gebruik als bedrijfsterrein en voor het grondwater een stabiele eindsituatie met grote restverontreiniging.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat aan die doelstelling is voldaan.

Belanghebbenden hebben tot en met 11 december 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 27 november 2019 tot en met 11 december 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (contactpersoon de heer G.H. Wortelboer, Eenheid Regie & Realisatie, Team en Veiligheid, Recht & Ondersteuning), telefoonnummer 14 0522.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.