Bodemsanering; evaluatie Lievingerveld te Beilen


Publicatiedatum
20 november 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9411AG - 40
Termijn
20 november 2019 - 2 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 14 oktober 2019 een evaluatieverslag hebben ontvangen van de gemeente Midden Drenthe van de sanering categorie immobiel op locatie Lievingerveld te Beilen, gemeente Midden Drenthe.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 2 januari 2020 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 20 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer J. Buist, telefoonnummer (0592) 754492.