Aanvraag van Bontrup Exploitatie B.V. in Nieuw-Dordrecht


Publicatiedatum
29 oktober 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7885TN - 32B

Op 1 oktober 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Bontrup Exploitatie B.V., Oosterwijk WZ 32b in Nieuw-Dordrecht. De aanvraag betreft het verruimen van de opslagcapaciteit van kunststoffen en rubber en het op- en overslaan van banden.

Daarnaast verlengen wij op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo de beslistermijn met een termijn van zes weken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Elting, r.elting@ruddrenthe.nl