Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Esweg 43 te Roderesch, gemeente Noordenveld


Publicatiedatum
9 oktober 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 30 juli 2019 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV namens mevrouw D. Zelle en de heer J.J. Salverda van de sanering categorie immobiel op locatie Esweg 43 te Roderesch, gemeente Noordenveld.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 20 november 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 9 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur;

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 754454.