Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Businesspark Ter Borch te Eelderwolde, gemeente Tynaarlo


Publicatiedatum
9 oktober 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
9 oktober 2019 - 20 november 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 18 juli 2019 een evaluatieverslag hebben ontvangen van de gemeente Tynaarlo van de sanering categorie immobiel op locatie Businesspark Ter Borch te Eelderwolde, gemeente Tynaarlo.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 20 november 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 9 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62);

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 754454.