Aanvraag en verlengen beslistermijn voor K.K.S. Beheer in Hoogersmilde


Publicatiedatum
25 september 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9421TL

Op 9 september 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van K.K.S. Beheer B.V. te Hoogersmilde. De aanvraag betreft het bouwen van een zonnepanelenstellage op het terrein van Koers, Grietmanswijk 5 te Bovensmilde.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.