Besluit tot wijzigen tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming


Publicatiedatum
5 september 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9406XG - 184
Termijn
5 september 2019 - 16 oktober 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij hebben besloten tot wijzigen van tenaamstelling van de vergunning van 21 januari 2019 met kenmerk 201801742-00798961 voor de locatie Hoofdvaartsweg 184, 9406 XG Assen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 16 oktober 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft voor de verbeuring van de dwangsom. Dit kan alleen worden bereikt door tijdig een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.