Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
4 september 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM - 7
Termijn
5 september 2019 - 16 oktober 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 4 september 2019 een omgevingsvergunning hebben bekend gemaakt aan Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het bouwen van een tijdelijke opslag voor big bags gevuld met kunststof granulaat geproduceerd in de polymer recycling plantinstallatie.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt tijdens de bezwaartermijn het besluit en de bijbehorende stukken inzien:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800-9102).