Besluiten intrekking vergunningen van RWE Generation NL B.V. te Erica en Klazienaveen


Publicatiedatum
3 september 2019
Type
omgevingsvergunning
Termijn
4 september 2019 - 15 oktober 2019

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 3 september 2019 de vergunningen van de warmtekrachtcentrales te Erica en Klazienaveen van RWE Generation NL B.V. te Geertruidenberg hebben ingetrokken.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

De verzoeken, de besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 september 2019 gedurende de gehele procedure als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer 0800-9102.