Bodemsanering; evaluatie locatie Europaweg West-Rijnstraat


Publicatiedatum
3 september 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9406XP - 2
Termijn
4 september 2019 - 18 september 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 11 juli 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van de gemeente Assen.

Het betreft de locatie Europaweg West-Rijnstraat te Assen, gemeente Assen.

Van 22 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 en op 27 mei 2019 is een bodemsanering uitgevoerd. Het betreft een deelsanering.

Op 25 april 2019 hebben GS van Drenthe ingestemd met het deelsaneringsplan. De doelstelling volgens dat deelsaneringsplan was het geschikt maken van de locatie voor de beoogde functie (infrastructuur).

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de sanering conform het deelsaneringsplan en de door ons afgegeven instemming is uitgevoerd.

Belanghebbenden hebben tot en met 18 september 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 4 september tot en met 18 september ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592;

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer H. van Vilsteren, telefoonnummer (0592) 754471.