Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
21 augustus 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM

Op 7 augustus 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het herbouwen van de nabewerkingshal voor compost.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.