Besluit voor Cumapol Emmen B.V. in Emmen


Publicatiedatum
6 augustus 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT
Termijn
7 augustus 2019 - 17 september 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen u mede dat zij het verzoek van 4 juli 2019 van Cumapol Emmen B.V., Eerste Bokslootweg 17 te Emmen voor het ontwikkelen van een proces om gekleurd polyesterafval te kunnen ontkleuren en te zuiveren, hebben goedgekeurd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 7 augustus 2019 tot en met 17 september 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 7 augustus 2019:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.