Aanvraag en verlengen beslistermijn van Royal FrieslandCampina in Beilen


Publicatiedatum
24 juli 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9411PZ - 30

Op 10 juli 2019 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Royal FrieslandCampina, gelegen aan De Perk 30 te Beilen. De aanvraag betreft het plaatsen van diverse abri's/rookvoorzieningen op het terrein.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.