Ontbrandingstoestemming voor Vuurwerkevents in Enschede


Publicatiedatum
24 juli 2019
Type
vuurwerkvergunning
Locatie
Postcode: 7916TM - 14
Termijn
25 juli 2019 - 4 september 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Vuurwerkevents te Enschede toestemming verlenen voor het ontbranden van consumentenvuurwerk, op een perceel gelegen aan Carstensdijk 14 te EIim op 9 september 2019 tussen 21.00 uur en 23.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 juli 2019 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.