Bodemsanering; evaluatieverslag met nazorg, locatie voormalig NS-Emplacement te Coevorden


Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 2 mei 2019 een evaluatieverslag en nazorgmaatregelen van een bodemsanering hebben ontvangen van Gemeente Coevorden.

Het betreft de locatie voormalig NS-Emplacement te Coevorden, gemeente Coevorden.

Van 28 januari 2019 tot en met 30 januari 2019  is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 2 mei 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was tot de gebruiksfunctie ‘Industrie’.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat er conform het saneringsplan is gesaneerd en dat er nog restverontreiniging is achtergebleven.

Belanghebbenden hebben tot en met 24 juli 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag en het nazorgplan ligt van 10 juli 2019 tot en met 24 juli 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
  • de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524

In het kader van de Wet bodembescherming artikelen 39c en 39d zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer L. Wallinga, telefoonnummer (0592) 754469.