Ontbrandingstoestemming voor Katan Vuurwerk in Schoonebeek


Publicatiedatum
10 juli 2019
Type
vuurwerkvergunning
Locatie
Postcode: 7761CL
Termijn
10 juli 2019 - 20 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Katan Vuurwerk te Ulft toestemming verlenen voor het ontbranden van consumentenvuurwerk tijdens het dorpsfeest aan Kerkeind in Schoonebeek op 31 augustustussen 22.00 uur en 22.15 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 juli 2019 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.