Ontheffing vaarverbod Drentsche Aa


Publicatiedatum
25 juni 2019
Type
Termijn
25 juni 2019 - 6 augustus 2019

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op basis van artikel 8.4 van de Provinciale Omgevingsverordening (hierna: POV) besloten een algemene ontheffing te verlenen aan het waterschap Hunze en Aa’s ten behoeve van het uitvoeren van onderzoeken in het Drentsche Aa gebied. Deze ontheffing heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.