Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Meppelerweg 3 te Zuidwolde, gemeente De Wolden


Publicatiedatum
3 juli 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7921VM - 3
Termijn
4 juli 2019 - 18 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 23 april 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van Stichting Subat.

Het betreft de locatie Meppelerweg 3 te Zuidwolde, gemeente De Wolden.

Van 2011 tot 2016 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 28 april 2011 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was de bovengrond geschikt te maken voor het huidige gebruik als wonen met tuin en infrastructuur en voor het grondwater een stabiele eindsituatie met grote restverontreiniging.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat deze doelstelling is behaald.

Belanghebbenden hebben tot en met 18 juli 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 4 juli 2019 tot en met 18 juli 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente De Wolden, Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.