Besluit voor De Waard Transport & Opslag B.V. in Meppel


Publicatiedatum
25 juni 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7942LA - 25
Termijn
26 juni 2019 - 6 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 15 februari 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend aan De Waard Transport & Opslag B.V., gelegen aan Setheweg 25 te Meppel. De aanvraag betreft het op- en overslaan van AVI-bodemas en een reinigingsresidu.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 26 juni 2019:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Loket Bouwen en Wonen, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur en woensdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefonisch op afspraak via 14 0522 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer: 0800-9102.