Ontwerpbesluiten intrekking vergunningen van RWE Generation NL B.V. in Erica en Klazienaveen


Publicatiedatum
25 juni 2019
Type
omgevingsvergunning
Termijn
26 juni 2019 - 6 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen u mede dat op 26 en 29 november 2018 bij hen verzoeken zijn binnengekomen van RWE Generation NL B.V. te Geertruidenberg voor de intrekking van de vergunningen van de warmtekrachtcentrales te Erica en Klazienaveen.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens de vergunningen in te trekken.

De verzoeken, de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 juni 2019 gedurende de gehele procedure als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen,
    Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over de ontwerpen van de besluiten indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.
Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen de definitieve besluiten kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer 0800-9102.