Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Mr. H. Smeengeweg 15 te Witteveen


Publicatiedatum
19 juni 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9439TA
Termijn
16 juli 2019 - 27 augustus 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 25 april 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van N.V. Nederlandse Gasunie.

Het betreft de locatie Mr. H. Smeengeweg 15 te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe.

Van 27 november 2017 tot 6 maart 2019 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 6 december 2016 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. Deze beschikking is herzien op 20 december 2016. De doelstelling volgens dat saneringsplan was verwijdering van de grond- en grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten (BTEXN) tot waarden rond de achtergrondwaarde (grond) en de streefwaarde (grondwater).

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de grondverontreiniging volledig is verwijderd (tot de achtergrondwaarden). De grondwaterverontreiniging is verwijderd tot concentraties rond de streefwaarden.

Belanghebbenden hebben tot en met 4 juli 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 20 juni 2019 tot en met 4 juli 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47).

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.