Ontbrandingstoestemming voor Backstage FX in Erm


Publicatiedatum
11 juni 2019
Type
vuurwerkvergunning
Locatie
Postcode: 7843RM - 3
Termijn
12 juni 2019 - 23 juli 2019

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Backstage FX te Uitgeest toestemming verlenen voor het ontbranden van theater- en consumentenvuurwerk, op een perceel gelegen aan Steenbakkersweg 3 te Erm op 6 juli 2019 tussen 20.00 uur en 0.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juni 2019 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk, telefoonnummer 14 0524;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.