Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
12 juni 2019
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM - 7
Termijn
13 juni 2019 - 24 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 12 juni 2019 een omgevingsvergunning hebben bekend gemaakt aan Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het bouwen en in gebruik nemen van kantoor en kleedruimten t.b.v. de polymer recycling plant-installatie.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt tijdens de bezwaartermijn het besluit en de bijbehorende stukken inzien:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer (0800-9102).