Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie nabij Zwarte Dijkje 39 te Noordscheschut


Publicatiedatum
5 juni 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7914PB - 39
Termijn
6 juni 2019 - 20 juni 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 17 april 2019 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van gemeente Hoogeveen.

Het betreft de locatie nabij Zwarte Dijkje 39 te Noordscheschut, gemeente Hoogeveen.

Van 1 november 2017 tot 3 november 2017 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 6 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestemd met het deelsaneringsplan. De doelstelling volgens dat deelsaneringsplan was de verontreiniging te verwijderen voor zover dat voor de reconstructie van de weg noodzakelijk was.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat verontreinigde grond is afgevoerd. In de bodem van de ontgraving is verontreiniging met oliecomponenten achtergebleven, die de interventiewaarden niet overschrijdt. Het grondwater is nog sterk verontreinigd met oliecomponenten. De verontreiniging brengt beperkingen in het gebruik van de bodem met zich mee.

Belanghebbenden hebben tot en met 20 juni 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 6 juni 2019 tot en met 20 juni 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur

In het kader van de Wet bodembescherming artikel 39c zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.