Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
21 mei 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
22 mei 2019 - 3 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

het in werking hebben van een geitenhouderij, Oldenhuis Gramataweg ongenummerd in Schoonebeek, kadaster sectie C, perceelnummer 1239.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 22 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 3 juli 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.