Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Broekveldstraat 31 te Sleen


Publicatiedatum
21 mei 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7841BA - 31
Termijn
21 mei 2019 - 2 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 20 maart 2019 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Stichting Woonservice Drenthe van de sanering categorie immobiel op locatie Broekveldstraat 3 te Sleen, gemeente Coevorden.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 2 juli 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 21 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw A.H. de Ruiter telefoonnummer (0592) 754493.