Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Vaart NZ 12-18 te Assen


Publicatiedatum
21 mei 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9401GN - 12
Termijn
21 mei 2019 - 7 juli 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 13 november 2018 een evaluatieverslag hebben ontvangen van WMR Rinsumageest BV van de sanering categorie immobiel op locatie Vaart NZ 12-18 te Assen, gemeente Assen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 2 juli 2019 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 21 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.