Bodemsanering; evaluatieverslag en nazorgplan, locatie Fabrieksweg 3 te Hoogeveen


Publicatiedatum
15 mei 2019
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7902NL
Termijn
16 mei 2019 - 30 mei 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 6 maart 2019 een evaluatieverslag en nazorgplan van een bodemsanering hebben ontvangen van Oosterhof Holman Milieutechniek BV.

Het betreft de locatie Fabrieksweg 3 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Van 8 maart 2016 tot 19 maart 2018 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 20 april 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestemd met het raamsaneringsplan. De doelstelling volgens dat raamsaneringsplan en het plan van aanpak was het verwijderen van de verontreinigingen in de grond, waarbij de terugsaneerwaarde de bodemkwaliteitsklasse industrie is en voor het grondwater de tussenwaarde.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat aan deze doelstelling wordt voldaan.

Belanghebbenden hebben tot en met 30 mei 2019 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag en het nazorgplan ligt van 16 mei 2019 tot en met 30 mei 2019 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur

In het kader van de Wet bodembescherming artikel(en) 39c en 39d zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag en nazorgplan.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Braam, telefoonnummer (0592) 754413.