Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
14 mei 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7942RZ
Termijn
15 mei 2019 - 25 juni 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

het in werking hebben en wijzigen van een melkrundveehouderij, Meenteweg 17, 7942 RZ Meppel.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 15 mei 2019 tot en met 25 juni 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 25 juni 2019 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.