Terinzagelegging verleend besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
8 mei 2019
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9441TC
Termijn
9 mei 2019 - 20 juni 2019
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

het omzetten van een melkrundveehouderij in een pluimveehouderij en het in werking hebben ervan, Oranjekanaal N.Z. 41, 9441 TC Orvelte.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 9 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 20 juni 2019 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.